Boeken, Brochures, Illustraties

‘Making large-scale carbon capture and storage (CCS) in the Netherlands work’

‘An agenda for 2007-2020 policy, technology and organisation’

Hoe krijg je grootschalige afvang en opslag van CO2 op gang in Nederland? In opdracht voor EnergieNed en de Ministeries van Milieu en Economische Zaken schreef Ecofys een agenda voor beleid, technologie en communicatie. Ecofys levert intelligente, effectieve en praktisch-duurzame oplossingen voor het hele spectrum van hernieuwbare energie, energie- en CO2 efficiëntie, energiesystemen en -markten alsmede energie en klimaatbeleid.

Ecofys vroeg om een bijzondere vormgeving van stramien, tekst, grafieken, tabellen en illustraties. De Blauwe Spreeuw ploegde door de stapels teksten, grafieken, tabellen en afbeeldingen en zette deze om tot een samenhangend product. Refererend aan de inhoud van het discussiestuk koos De Blauwe Spreeuw ervoor om te werken met de drie aardse kleuren groen, bruin en blauw. In het boekje geven de groene pagina’s de inhoud weer die tevens de samenvatting vormt (iets dat het discussiestuk snel leesbaar maakt op hoofdzaken). Voor verdieping kunnen achterliggende teksten en toelichtende grafieken, tabellen en illustraties gelezen worden.

ccs-0

ccs-75

Standaard