Boeken

‘Oud Achterhoeks boerenleven in beeld’

Historische uitgave in een nieuw jasje

Gherre is een uitgever van boeken over de Achterhoek. Deze uitgever belicht de mooie kanten van de Streek, Cultuur, Natuur en Historie van de Achterhoek.

De Blauwe Spreeuw bedacht voor Gherre de vormgeving van stramien, tekst en beeld bij de heruitgave van het boek ‘Oud Achterhoeks Boerenleven in Beeld’. Gherre vroeg voor dit boek om een bijzondere vormgeving en streefde naar eenvoud in zwart-wit typografie. Een modernere vormgeving, die ook toegepast kon worden op het boek ‘Oud Achterhoeks Dorpsleven in Beeld’.

De Blauwe Spreeuw bedacht een concept waarbij het beeld bovenaan de pagina altijd aflopend is en de bijschriften steeds met het beeld verbonden zijn door een enkele lijn. De hoofdstukken zijn gemarkeerd met een vertikaal kleurvlak. Zo zien we, wanneer we het boek snel doorbladeren, ook duidelijk waar de hoofdstukken beginnen.

boek_oud_achterhoeks_boerenleven_in_beeld-0

boek_oud_achterhoeks_boerenleven_in_beeld-19

boek_oud_achterhoeks_boerenleven_in_beeld-20

boek_oud_achterhoeks_boerenleven_in_beeld-61

boek_oud_achterhoeks_boerenleven_in_beeld-72

boek_oud_achterhoeks_boerenleven_in_beeld-95

Standaard
Boeken, Brochures, Illustraties

‘Making large-scale carbon capture and storage (CCS) in the Netherlands work’

‘An agenda for 2007-2020 policy, technology and organisation’

Hoe krijg je grootschalige afvang en opslag van CO2 op gang in Nederland? In opdracht voor EnergieNed en de Ministeries van Milieu en Economische Zaken schreef Ecofys een agenda voor beleid, technologie en communicatie. Ecofys levert intelligente, effectieve en praktisch-duurzame oplossingen voor het hele spectrum van hernieuwbare energie, energie- en CO2 efficiëntie, energiesystemen en -markten alsmede energie en klimaatbeleid.

Ecofys vroeg om een bijzondere vormgeving van stramien, tekst, grafieken, tabellen en illustraties. De Blauwe Spreeuw ploegde door de stapels teksten, grafieken, tabellen en afbeeldingen en zette deze om tot een samenhangend product. Refererend aan de inhoud van het discussiestuk koos De Blauwe Spreeuw ervoor om te werken met de drie aardse kleuren groen, bruin en blauw. In het boekje geven de groene pagina’s de inhoud weer die tevens de samenvatting vormt (iets dat het discussiestuk snel leesbaar maakt op hoofdzaken). Voor verdieping kunnen achterliggende teksten en toelichtende grafieken, tabellen en illustraties gelezen worden.

ccs-0

ccs-75

Standaard
Boeken, Illustraties

Demografie

Typografische verbeeldingen demografische ontwikkelingen 2005-2050

In dit onderzoek heb ik een kalender binnen het thema tijd ontwikkeld. Ik realiseer me hoe ouder ik word, hoe sneller de tijd voorbij gaat. En het lijkt wel alsof ik tijd tekort kom tegenwoordig.

Lees hieronder meer over de demografische ontwikkelingen en de politieke stellingname in dit onderzoek.

De stellingen in de politieke lijn zijn gebruikt voor de Stemwijzer van de Tweede Kamer verkiezingen in 2003.

Demografische ontwikkelingen 2005-2050

We spreken vanuit de ervaring in het verleden. En we manipuleren de toekomst door in het nu maatregelen te nemen. Welke sociale, economische en culturele ontwikkelingen komen er op ons af? De typografische verbeeldingen laten de demografische ontwikkeling tussen 2005 en 2050 zien. Het gaat over komen en weggaan, toename en afname, oorzaak en gevolg. Geboorte, sterfte en migratie. Leefbaarheid, levensverwachting en het saldo van emigratie en migratie. Wat zeggen de prognoses? Er komt een grijze golf aan. Een babydip zal volgen. Arbeidsmigratie vanuit Europa wordt voorspeld. Een menging van sociaal-culturele achtergronden ligt in het verschiet. Feit of fictie?

Politieke stellingname

De typografische verbeeldingen laten de demografische ontwikkeling tussen 2005 en 2050 zien. Volg in het onderzoek de politieke lijn en ontdek hoe politiek en demografie zich tot elkaar verhouden. Eens? Kijk rechts van de politieke lijn welke partijen in 2003 dezelfde stellingname hadden. Oneens? Kijk links van de politieke lijn welke partijen het met jouw stellingname eens zijn.

demografie-0

demografie-31

Standaard
Boeken, Illustraties

‘Het kalfje en zijn moeder’

‘Wat moeder zegt klopt niet altijd’

Tijdens mijn studie heb ik illustraties gemaakt bij een korte verhaal van Janosch. Ik houd van de cynische ondertoon van deze schrijver. Dit verhaal loopt dan ook niet goed af ;-)

Het verhaal ‘Het kalfje en zijn moeder’ is afkomstig uit ‘Dieren zijn ook mensen’ van Janosch en gaat over een kalfje en de wijze lessen van zijn moeder.

boek_illustratie_kalfje_gevouwen-1

boek_illustratie_kalfje_gevouwen-16

Standaard